Saturday, February 7, 2009

Ett brott mot mänskliga rättigheter

Natten till den 24e januari blev invånarna i Dey Krahorm borttvingade från sina hem. Ett bolag skickade sina torpeder i samarbete med polis och militärpolis. De kom med bulldozrar, tårgas och gummikulor och för några timmar var detta kvarter i centrala Phnom Penh platsen för en ovanligt våldsam och orättfärdig aktion från ordningsmakten och rivningsarbetarna som även de utövade våld.

Invånarna i Dey Krahorm tilldelades speciella rättigheter 2003 genom en prisad lösning där en privat exploatör skulle tilldelas en del av marken för att utveckla kommersiella fastigheter, samtidigt som man åtog sig att bygga bostäder resterande mark för de boende. Innan avtalet var Dey Krahorm som många andra platser i Phnom Penh och i andra städer i Kambodja en bit mark utan ägare där fattiga människor efter alla krig lyckats hitta en plats att bosätta sig på. Bland annat bodde här ett kollektiv av konstnärer, instrumentmakare och traditionella musiker.

2005 hände något. 36 "representanter" för de boende tecknade ett avtal med ett okänt bolag kallat 7NG som innebar att bolaget skulle få ta över marken i utbyte mot lägenheter 20 kilometer utanför staden. De boende i Dey Krahorm konsulterades aldrig av dessa "representanter" och de vägrade accepterade avtalet. Att flytta 20 km utanför staden är omöjligt för de flesta. Där finns inga möjligheter till inkomster och ingen service och reskostnaderna skulle överstiga deras inkomster.

Genom åren har många boende i Dey Krahorm gett upp. 7NG plockade in gangsters från gatan som bodde precis vid de boende som trakasserade och hotade dem. Några flyttade till de nya lägenheter som erbjöds. Andra fick ersättning i kontanter med ett mycket lägre belopp en vad deras mark var värd. (Hela området värderades till USD 44 miljoner 2007).

12 januari erbjöd 7NG de boende 20000 dollar per familj. Phnom Penh stad krävde att de boende skulle anta erbjudandet, om inte skulle de tvingas bort med våld. De boende fick bara två dagar på sig att bestämma sig. 152 familjer hade mark i Dey Krahorm, men 7NG och staden accepterade bara 91 av dem. Några familjer accepterade erbjudandet medan andra lade ett motbud på individuell basis. Staden tog emot listan och skulle meddela bolaget och återkomma. De återkom med besked den 24 januari och körde bort de boende med våld. Mitt på dagen vid lunchtid var Dey Krahorm jämnat med marken. Många boende hann aldrig rädda sina få ägodelar. De har idag inget hem och bor i ett tältläger på platsen där de skulle fått nytt boende, två mil utanför staden. Eftersom de inte accepterade det senaste budet får de enligt bolaget och staden ingen ersättning alls.

Tillståndet är eländigt för dem. 335 familjer, omfattande 1238 människor bor i det fria. Det är många fler än de som blev offentligt bortkörda, eftersom de var inneboende hos de som hade en bit mark i Dey Krahorm. 639 är kvinnor och 180 är barn under 5 år. 308 barn är i skolåldern och de har nu ingen skola att gå till, eftersom skolorna på det nya stället inte är dimensionerade för så många barn. 16 kvinnor är gravida. Det finns inga skydd mot sol och regn och det saknas myggnät. Det finns nästan inga toaletter. Åtminstone 30 människor lever med HIV/AIDS, men de har inte råd att åka in till Phnom Penh för att skaffa livsnödvändig medicin. Endast de officellt erkända 91 familjerna har nu erbjudits lägenheter på den nya platsen. Kontanterbjudandet finns inte längre kvar. 7NG krävde att de skulle acceptera kompensation i form av lägenheter innan den 31 januari, annars skulle de inte få någonting alls.

200 familjer bodde inte officiellt i Dey Krahorm, men de hade marknadsstånd där. Oftast bodde de i sitt stånd. De har berövats både hem och inkomst. De har erbjudits en ruta på en gånger en meter på en stor betongplan, men självklart går det inte att överleva där. I centrala Phnom Penh fanns det en ständig ström av kunder. På den nya platsen finns bara utfattiga människor utan inkomster som kommer från Dey Krahorm. Flera tusen människor som inte får lägenheter från 7NG kommer troligen att köras bort en gång till till någon annan plats.

Dey Krahorm är ett ovanligt tydligt exempel på hur myndigheter och ansiktslösa företag, ofta i strid mot ingångna avtal och gällande lagstiftning, agerar mot de allra fattigaste. Det saknas fungerande processer för att lösa konflikter och våldsamt maktspråk är sällan den sista utvägen.

Läs mer om Dey Krahorm på följande platser:
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php#p-199
(LICADHO)
http://www.cohre.org/
(COHRE, Centre on Housig rights and Evictions)
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/cambodia-hundreds-left-homeless-after-forced-eviction-20090126
(Amnesty International)
http://cambodia.ohchr.org
(United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights in Cambodia)

De boende från Dey Krahorm och andra platser behöver hjälp. Vill du hjälpa dem kan du gå in här:
http://www.licadho-cambodia.org/donation.php

Jag går i god för att pengarna når fram!

Kom ihåg att mänskliga rättigheter är universella. Alla har rätt till boende och ett liv med tillräckligt med mat och alla har rätt att få säga sin åsikt. Ibland tror vi att andra kulturer och länder inte har samma syn på mänskliga rättigheter, men det är på platser som som Dey Krahorm som kampen för mänskliga rättigheter och demokrati blir synlig. Gör vad du kan för att hjälpa!

No comments:

Post a Comment

Kommentera gärna. Ge gärna beröm - jag tror på att lyfta det positiva och konstruktiva. Var respektfull och resonera sakligt.

Jag bestämmer enväldigt vad som passar eftersom jag är ansvarig för innehållet.
Jag arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter och vet att jag har full rätt att begränsa yttrandefriheten på min blogg.